Heidl György blogja

A gorsiumi polip

Érdemes felkeresni a Fejér megyei Tác határában fekvő, egykori római katonai várost, Gorsiumot.  Az elmúlt években a régészeti park teljesen megújult, a székesfehérvári Szent István Múzeum munkatársai okosan tették laikusok számára is érdekessé a romvárost. A magyarázó táblák rövidek, lényegretörők, az állandó kiállítás szépen rendezett, informatív, és néhány egészen különleges tárgyat is megcsodálhat a látogató. A természeti környezet gyönyörű, csendes, nyugtató, megfordult a fejemben, hogy szívesen lennék itt kertész vagy gondnok. A minapi látogatás azért is izgalmas volt, mert találtam ott egy megfejtendő ókeresztény faragványt.

Ókeresztény faragvány, Gorsium (Tác) 4-5. század

A magyarázó táblán az áll, hogy egy oltárkorlát egyik részét láthatjuk kiállítva, amelyet egy régi, székesfehérvári ház elbontásánál találtak meg, és valószínűleg Gorsium két ókeresztény bazilikájának egyikéből kerülhetett oda. A szépen megszerkesztett faragvány ezek szerint legkésőbb az 5. századra datálható. Nem kizárt, hogy ez a kő csakugyan az apszis előterében egykor elhelyezett oltárt körülvevő korlát valamelyik panelje, amit talán úgy kell elképzelnünk, mint amit Rómában látunk az 5. századi Santa Sabina bazilikában, bár ott a scholát körülvevő korlát paneljei a 9. századra datálhatók.

Ami viszont a faragvány leírását illeti, érdemes azt pontosítani. A Gorsiumba látogatók most azt olvassák, hogy „az oltárkorlát előlapján Krisztus monogram, alatta életfa, felül két delfin közt pávatoll – az örök élet jelképe –, balra hal ábrázolása látható. Ezen motívumoktól elválasztva alul rák, csiga. A hátoldal díszítése kerettel körülvett hatsugaras rozetta.”

A faragvány figuratív oldalán szerintem a következőket látjuk: legalul valóban a paradicsomi arbor vitae helyezkedik el, hatalmas, stilizált levelekkel. Efölött található a feltámadt és megdicsőült Krisztust jelképező krisztogram. A krisztogram fölé azonban nem egymástól elválasztott, hanem egymással szerves egységet alkotó, szimbolikus állatalakokat faragtak ki: egy csigát, mellette nem rákot, hanem polipot – jól kivehető a nyolc karja  –, valamint a polipot bekerítő, azt legyőző delfineket, a delfinek farkánál pedig egy-egy halat. A két delfin farka keresztalakot formál, a kereszt közepén, a kőtábla középtengelyének csúcsán a halhatatlanságot és az örök életet jelképező pávatoll helyezkedik el. A delfinekkel és halakkal körülvett polip ábrázoláshoz hasonló jeleneteket láthatunk az aquileiai ókeresztény bazilika 4. század elején készült, hatalmas mozaikpadlóján.

Aquileia, a bazilika mozaikpadlójának részlete

A polip többször is felbukkan a mozaikpadlón, van, hogy két polipot látunk önálló keretben, de ha csak a fenti részletet nézzük, azon is ötször megjelenik a polipokat körülvevő delfinek és halak csoportja. A polip az antik állatszimbolikában gyakran a falánkság és bujaság jelképe, a csigával együtt itt talán a földies, érzéki vágyakat, a földhöz ragadt gondolkozást jelenti. Az embert kedvelő, hajózókhoz társuló, életet mentő delfin az antik képzőművészeti ábrázolások kedvelt motívuma, keresztény kontextusban Krisztust, a Krisztusban megújult, erényes életet jelképezheti. A polippal viaskodó és azt legyőző delfinek egyszerre utalhatnak Krisztus Sátán fölötti győzelmére, és az újjászületett emberben az erények győzelmére a bűnök fölött.  

A gorsiumi oltárkorlát paneljén szép, mívesen szerkesztett, összetett keresztény üzenetet hordozó faragványt látunk. Az örök életet és a halhatatlanságot Krisztus feltámadása által nyeri el az az ember, aki újjászületett a keresztelőmedence vizében, aki ehhez az oltárhoz járul, és akiben az erények legyőzik a vétkeket, és a földies gondolkodást felváltja a mennyei dolgok szemlélete.

A gorsiumi ókeresztény faragvány hátulja
Oltárlap ókeresztény bazilikából (?), Gorsium
Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on november 7, 2021 by in Művészet, Szentségek, Tudomány.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozz a 1 352 követőhöz

Archívum

%d blogger ezt szereti: