Heidl György blogja

Január kalendas 8-án született a mi Urunk, Jézus Krisztus

Jézus születésének napját Nyugaton a 4. század közepétől kezdték december 25-én ünnepelni. A legkorábbi forrásunk e dátummal kapcsolatban egy rövid feljegyzés, amelyet Victorinusnak Poetovio (ma Ptuj, Szlovénia) püspökének tulajdonítanak, aki a 3. század második felében élt. Íme:

Victorinus„Alexandernek, Jeruzsálem püspökének pergamenjei között felfedeztük, hogy az apostolok könyveiből saját kezűleg kimásolta a következőket: „Január kalendas 8-án (december 25) született a mi Urunk, Jézus Krisztus, Sulpicius és Camerinus konzulsága idején, és január idusának 8. napján (január 6) alámerítkezett Valerianus és Asiaticus konzulátusa alatt. Április kalendas 10-én (március 23) szenvedett, amikor Nero harmadszor volt konzul, társa pedig Valerius Messala volt. Április kalendas 8-án (március 25) feltámadt, az említett konzulok alatt. [Negyven nappal később, az említett konzulok alatt, május nonas 5. napján (május 3) fölment az egekbe. Keresztelő János július kalendas 8-án született (június 24) és július kalendisén (július 1) körülmetélték. Máriához viszont április kalendas 8-án (március 25) szólt az angyal, mondván, hogy Erzsébet már a hatodik hónapban van.][1] Ebből következik, hogy Urunk azon a napon fogant, amely napon feltámadott. Ámen.”

Victorinus anyanyelve feltehetőleg görög volt, de a Szentírást magyarázó munkáit latinul írta, így valójában őt tekinthetjük az első latin exegétának. E kronológiai töredék mellett fennmaradt egy részlet a Teremtés könyvéhez írt kommentárjából, valamint egy hosszabb szakasz a Jelenések-kommentárból. Minden fennmaradt munkája magyarul is olvasható a bakonybéli bencésekkel együtt kiadott kötetünkben.

 

[1] A []-ben közölt rész későbbi betoldás

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on december 24, 2017 by in Ünnepek, Egyházatyák, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: