Heidl György blogja

Virrasztás

L_vigil-from-drillfield“Virrasszunk, kedveseim, mert eddig az éjszakáig tartott Krisztus temetése, hogy ezen az éjszakán föltámadjon a test, amelyet a kereszten kigúnyoltak, s amelyet most az égben és a földön tisztelet övez. Úgy tekintjük ezt az éjszakát, mint ami a következő naphoz, az Úr napjához tartozik. Úgy illett, hogy éjszaka támadjon fel, mivel feltámadásával a mi sötétségünket is megvilágította, hiszen nem véletlenül énekelték neki egykoron: „Te adsz világosságot lámpámnak, Uram, Istenem, megvilágítod majd sötétségemet!” (Zsolt 17,29) Ezért ajánlja a mi istentiszteletünk azt a nagyszerű misztériumot, hogy amint feltámadása által megerősített hitünk már virraszt, úgy virrasztásunk beragyogja ezt az éjt, s ily módon az egész földkerekségen elterjedt egyházzal együtt összegyűlhessünk, nehogy sötétségben maradjunk. Oly sok nép számára, akik e jeles ünnepen Krisztus nevében mindenfelé összesereglettek, a Nap lenyugodott ugyan, a nappal mégsem távozott el, mert az ég fényességét a föld fényessége váltotta fel.”

(Részlet Szent Ágostonnak Húsvét vigíliáján elmondott egyik beszédéből)

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on április 19, 2014 by in Ünnepek, Egyházatyák, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: