Heidl György blogja

Halott Krisztus

Halott Krisztus, ismeretlen festő 17. sz. Forrás: Pannonhalmi Főapátság gyűjteménye http://collections.osb.hu/cgi-bin/targy?targy=9&kep=dscn7940

Halott Krisztus – Ismeretlen festő, 17. sz. Forrás: Pannonhalmi Főapátság gyűjteménye
http://collections.osb.hu/cgi-bin/targy?targy=9&kep=dscn7940

“Kevés lett volna nekünk Urunknak a születésben megnyilvánuló alázatossága, ha ezen fölül nem vállalta volna értünk, halandókért még a halált is. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, éspedig a halálig a keresztfán (Fil 2,8), nehogy valamelyikünk, bár nem tart a haláltól, elborzadjon a leggyalázatosabbnak vélt halálnemtől. Hiszünk tehát abban, akit Poncius Pilátus alatt keresztre feszítettek és eltemettek. A bíró nevét csupán az időpont ismerete végett kellett hozzátenni. Midőn eltemetésében hiszünk, fölidézzük a sírboltot, amely új volt, hogy ily módon is tanúskodjék feltámadásáról az élet megújítására, miként a szűzi méh tanúskodik születéséről. Mert ahogy abba a sírboltba sem előtte, sem utána nem temettek más halottat (vö. Jn 19,41), úgy azon anyaméhben sem előtte, sem utána nem fogant halandó.” (Szent Ágoston, A hitről és a Hitvallásról 5.11)

 

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on április 18, 2014 by in Ünnepek, Művészet, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: