Heidl György blogja

Ne érints!

A húsvéti események, a Feltámadottal való találkozások annyira különlegesek, hogy a róluk beszámoló evangéliumi szövegek már az ókeresztény korban is egymástól egészen eltérő értelmezéseket nyertek. Ma is egy ilyen, sokféleképpen magyarázott szövegrészt olvasnak fel az egyházakban. Az üres sírnál zokogó Mária Magdolna előbb kertésznek hitte Jézust, majd amikor felismerte, nem érinthette meg. Jézus azt mondja neki: „Ne érints meg, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: „Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat!” és hogy ezeket mondta neki.” Erről a találkozásról már írtam egy bejegyzést, most Szent Ágoston egyik homíliáját idézem. A hippói püspök szerint az érinti meg a Feltámadottat, aki hiszi és vallja Krisztus istenségét.

"Noli me tangere" - Duccio di Buoninsegna, 1308-11

“Noli me tangere” – Duccio di Buoninsegna, 1308-11

„Azért, hogy Mária Magdolna ne pusztán embernek gondolja Krisztust, azt mondja neki: ne így érints meg, az öltözékem van előtted, ügyelj arra, ami a mennyben történt, nyújtsd ki szíved kezét, és akkor érints meg, amikor felmegyek az Atyához. Így érintették azok, akik megvallották: fölment a mennybe (vö. Jn 3,13), az Atya jobbján ül (vö. Róm 8,34). Íme, így érinti az Egyház, akinek Mária Magdolna az előképe volt. Érintsük Krisztust, érintsük meg! A hit érintés. Ne csak az emberig nyújtsd ki a kezed, mondd, amit Péter mondott: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). … Ne akard megkerülni az ember Krisztust, de ne is maradj meg nála! Nem azt mondom, hogy térj le. Mit mondok? Ne maradj ott, mert nem jut el a célállomásra, aki az úton akar maradni. Kelj fel, és járj (vö. Mt 9,5; Lk 5,23; Jn 5,8; Csel 3,6): az ember Krisztus a te utad, az Isten Krisztus a hazád. A mi hazánk igazság és élet (vö. Jn 14,6); a mi utunk pedig az Ige [aki] testté lett és köztünk lakozott (Jn 1,14). Lusták voltunk útra kelni, ezért az Út jött el hozzánk. Azért jött hozzánk az Út, hogy útra keljünk. Az ember Krisztus a mi utunk, ne térjünk le az útról, hogy megérintsük Isten egyszülött Fiát, az Atyával egyenlőt, aki felülmúl minden teremtményt, aki az Atyával egyaránt örökkévaló, napnélküli Nap (vö. Mal 4,20), a hit alkotója. Azért kelünk útra, hogy megérintsük ezt.”

Hírdetés

One comment on “Ne érints!

  1. Visszajelzés: Magdolna lába | Heidl György blogja

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Alapinformációk

This entry was posted on április 22, 2014 by in Ünnepek, Egyházatyák, Szentírás-magyarázat.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: