Heidl György blogja

Euhodus és Metilia

Az Euhodus-szarkofág. Vatikán, Chiramonti Museum.

Az Euhodus-szarkofág. Vatikán, Chiaramonti Museum.

Ez az 1826-ban, Ostiában megtalált szarkofág sok mindent elárul egy csaknem tizenkilenc évszázaddal ezelőtt élt házaspárról. A férj, Euhodus, Alkésztisz mitológiai történetét vésette felesége, Metilia síremlékére. A mítosz szerint Admétosz helyett egyedül felesége, Alkésztisz vállalta a halált, akit azután Héraklész visszaszerzett Thanatosztól. A történetet, amely gyakran megjelent házaspárok síremlékein, feldolgozta Euripidész is, az ostiai házaspár az ő drámájára utaló jeleneteket rendelt, ámde eltérő üzenettel.

A tabula felirata (a rövidítéseket feloldva) a következő:

D(is) M(anibus)  C. IUNIUS PAL(atina tribu) EUHODUS MAGISTER Q(uin)Q(uennalis) COLLEGI FABR(um) TIGN(ariorum) OSTI(en)S(ium) LUSTRI XXI FECIT SIBI ET METILIAE ACTE SACERDOTI M(agnae) D(eorum) M(atris) COLON(iae) OST(iensis) CO(n)IUG(i) SANCTISSIM(e vagy ae).

Euhodus-Admétosz

Euhodus-Admétosz

A Manesnak. A Palatina törzsből való C. Junius Euhodus, aki az ostiai ácscéh 21 lusztrumából 5 évig magisztrátus, készíttette önmagának és feleségének, Metilia Actenak, az istenek Nagy Anyja papnőjének az Ostiai kolóniában a legnagyobb szentséggel (vagy a legszentebb asszonynak).

Mivel az ostiai ácsok első lustruma (ötéves időszak) Nero alatt volt, 60 körül, a 21. lustrum 165-re esik. Ez lehet kezdő vagy záró időpont is, azaz a szarkofágot vagy 160-165 között, vagy 165-170 között, Marcus Aurelius uralkodásának időszakában készítették. A stílusjegyek is ezt támasztják alá.

A nevük alapján görög származású házastársak a Magna Mater (Kübelé) kultusz követői voltak, amely túlvilági, boldog életet ígért a beavatottaknak. E kultusz egyes kellékei, a cintányérok, dobok, fuvolák láthatók a fedélen, az enyhén lefelé álló – ily módon a halált jelző – fáklyák alatt, a szárnyas Victoriák lábánál. Talán Attist jelenítik meg a sarkokon a fríg sapkás ifjak.

Metilia-Alkésztisz

Metilia-Alkésztisz

Euhodus és Metilia remélték, hogy haláluk után újból együtt lesznek. Ezt fejezi ki a jobboldali jelenet: Héraklész házassági szertartásban adja vissza a lefátyolozott, megfiatalodott Alkésztiszt Admétosznak. Feltűnő, hogy Alkésztisz, aki a mítosz szerint fiatal volt, itt egy idős nő vonásait viseli, ahogyan Admétosz esetében is egy fiatal, erős testhez idősebb férfi fejet illesztettek. Minden bizonnyal Metilia és Euhodus portréit látjuk.

A szarkofág az egyik legkorábbi példája annak, hogy egy házaspár mitológiai történet szereplőiként ábrázolja önmagát, s így fejezi ki azt a meggyőződését, hogy a szerelmeseket még a halál sem választhatja el egymástól.

(fotók: H. Gy.)

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on május 21, 2014 by in Művészet.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: