Heidl György blogja

Az erény szárnytollai

Angyali karok - Antoniazzo Romano freskója a Bésszarion kápolnában, Róma, XII Apostol bazilikája, 15. század vége

Angyali karok – Antoniazzo Romano freskója a Bésszarion kápolnában, Róma, XII Apostol bazilikája, 15. század vége

Ne olyan legyen a ti böjtölésetek, mint amit a próféta elítél, amikor azt mondja: Nem ilyen böjtöt választottam, mondja az Úr (Iz 58,5). Mert kárhoztatja azok böjtjét, akik perlekednek, és az istenfélőkét keresi. Kárhoztatja a szorongatót, keresi az elengedőt, kárhoztatja a viszályt szítót, keresi a megszabadítót. Azért fékezzétek e napokon még a megengedett vágyaitokat is, hogy ne adjátok át magatokat a meg nem engedetteknek. Aki ezekben a napokban tartózkodik a nászágytól, az egyetlen napon sem vedeli a bort, és nem követ el házasságtörést. Imádságunk így keres és szerez békességet alázattal és szeretettel, böjtöléssel és adakozással, önmérséklettel és megbocsátással, jószolgálattal és nem viszonozva a bántást, elkerülve a rosszat, és megcselekedve a jót. Ugyanis ezek az erény szárnytollai, amelyek fölrepítik az imádságot, és az könnyebben eljut az égbe, oda, ahová előrement Krisztus, a mi békességünk.

Részlet Szent Ágoston 206. beszédéből

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on február 24, 2015 by in Ünnepek, Egyházatyák.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: