Heidl György blogja

A dicsőséges kereszt

Krisztogram a San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna boltozatán, Nápoly

Krisztogram a San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna boltozatán, Nápoly

Jusztinosz, akit valószínűleg Kr. u. 165-ben hat társával együtt lefejeztek, halála előtt mintegy tíz évvel szerkesztett egy apológiát, a keresztények védelmére benyújtott iratot, amelyet a császárnak Antoninus Piusnak (138-161) címzett. Az írásműben, amely messze túlnő egy egyszerű jogi beadvány keretein, igyekszik eloszlatni számos félreértést és rosszindulatú pletykát a keresztények titkos szeánszairól és felforgató tevékenységéről, miközben filozófiaként mutatja be tanításukat. Alapelve, hogy mindaz, ami a görög és római mitológiákban és vallásokban a keresztények misztériumaihoz hasonlít, és ami a filozófiai iskolák tanításaiban igaznak bizonyul, valamiképpen Krisztus tanításából ered, és abban mutatkozik meg a maga teljességében. Amikor a keresztről beszél, amely Pál apostol megfogalmazása szerint a pogányoknak balgaság, Platón Timaiosz című dialógusára hivatkozik, ahol azt olvassuk, hogy a kozmoszt az Alkotó khi alakúra formálta meg, és azért a lehető legszebb és legjobb élőlény, mert nem csupán test, hanem e kozmikus testben lélek, a lélekben pedig értelem lakik. Jusztinosz a görög khi betű formájában az erre valóban hasonlító kereszt jelét fedezi fel, a kozmoszt megformáló értelmet pedig Isten Fiával, a lelket Isten Lelkével azonosítja, amely a Teremtés könyve szerint kezdetben a vizek, vagyis az anyag fölött lebegett. A kereszt tehát igazán kozmikus jelkép, mégpedig a szépség, az erő és a dicsőség látható jele. Ezért van az, érvel a keresztény filozófus, hogy a kereszt jele mindenütt feltűnik a világban: hajók árbocain, a szerszámokon, az ember testfelépítésében, az emberi arcon és a győzelmi jelvényeken.

A négy világtájat, magát a teret, vagyis a kozmosz egészét átfogó kereszt nem kivégző eszköz, hanem olyan titokzatos jelkép, amelynek a megértéséhez, mint Pál apostol mondja, az Atya ajándéka, a Lélek, és a hit szükséges, és amelynek hódolat jár. A kereszt ugyanis Krisztus mindent felülmúló szeretetének kozmikus jelképe: ”Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztus szeretetét is, amely minden ismeretet meghalad, s beteljetek Isten egész teljességével” (Ef 3,16-19).

San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna, Nápoly

San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna, Nápoly

Krisztus mindent átfogó szeretetének a jelképe látható a nápolyi San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna boltozatán, pontosan a keresztelőmedence fölött. Ez a IV. század végén épült baptisztérium a legkorábbi keresztelőkápolna, amely nyugaton épségben fennmaradt. A lateráni keresztelőkápolnánál mintegy harminc évvel korábbi épület falait és boltozatát lenyűgöző mozaikok borították, s részben ma is borítják, amelyeken mindazok a bibliai jelenetek és jelképek láthatók, amelyekkel a keresztelendők a katekézis során már megismerkedtek. Húsvét éjszakáján, amikor az ekkor már electi-nek, választottaknak nevezett katekumenek a szomszédos bazilikából átvonultak a keresztelőkápolnába, és beteljesedett az, amire hónapokon, esetleg éveken át készültek, a gyertyák és mécsesek fényében megpillantották a győzelmi koszorúval koronázott, fénylő aranykeresztet, a Khi és Ró monogrammal, Krisztus nevével, amely átfogja az egész kozmoszt, beragyogja a csillagokat, és amely, mint az alfa és az ómega jelzi: mindennek kezdete és vége.

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on április 3, 2015 by in Ünnepek, Egyházatyák, Művészet, Szentségek, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: