Heidl György blogja

Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese

Március 19-én, Szent József napján

“Amikor Mária József jegyese volt, s mielőtt még egybekeltek volna, kiderült, hogy Mária a méhében fogant a Szentlélektől, mivel a Magasságos ereje beárnyékozta, amint az angyal hírül adta. Azt mondta ugyanis neki: „Ne félj Mária, kegyelmet találtál, és fiút szülsz.” József pedig, a férje, mivel igaz ember volt, nem akarta őt kipellengérezni, úgyhogy titokban akarta elküldeni Máriát, holott az férfit nem ismert.
Amikor mindezt kigondolta, álmában megjelent neki az Úr angyala: „József, Dávid fia, ne félj elvenni őt, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van.”

Cum esset Maria desponsata Joseph antequam convenirent Maria inventa est de Spiritu Sancto in eius utero habere infantem quia Altissimi virtus obumbravit Angelo nuntiante. Qui enim dixit ei: “Ne timeas Maria invenisti gratiam et paries filium.” Joseph autem vir eius cum esset justus nolens traducere eam voluit occulte Mariam dimittere virum non cognoscentem. Haec autem omnia excogitante eo Angelus Domini visus est in somnio: “Ioseph, fili David, noli timere conjugem accipere quod enim in ea conceptum est, de Spiritu sancto est.

Előadja a Sator Quartet és Bognár Szilvia. Lásd: http://www.satormusic.com/

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on március 19, 2012 by in A szeretet kultúrája, Művészet, Szentírás-magyarázat, Szentségi házasság and tagged , , .

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: