Heidl György blogja

Személyes érintettség – Hozzászólás az “57 igaz ember” című íráshoz

Engem személyesen is érint az ügy. Tizenöt éve intenzíven bekapcsolódtunk a Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalomba. Sok komoly hívő katolikus testvért ismertünk meg és sajátos kálvinista látásmódunkkal együtt elfogadtak minket, sőt a közös hittapasztalatok tudatosabbá tették az én reformátusságomat is. A 80. kérdés durva befejezése már előbb sem tetszett, de azóta kimondottan fáj ez a krisztusinak nem nevezhető átkozódás. Reméltem, hogy szép csendesen elmúlik /mint az erdélyi és a fasori gyülekezet honlapján/, de néhány éve – talán a pápaváltást követő katolikus „bekeményítés” hatására – reneszánszát éli az idejétmúlt kisstílű gyalázkodás.

Külön téma a zsinat. A budapesti és tiszántúli „kritikus tömeg” meghaladja a hallgatási határt, de alatta marad a többség nyugodt biztonságának. Így aztán megmutatjuk a pápistáknak, hogy mi is tudunk valamit … ha mást nem, egy jó ötszáz éves odamondást. Érdekes volt figyelni a zárt közösség viselkedés-dinamikáját, ahogy az egyik püspök megadja a hangot, a vitathatatlan függésben lévők kritikátlan csatlakozását, a másik püspök higgadt érvelését, a többéves rivalizálás automatikus jelentkezését. A tudatos /tudattalan/ félrehallást, félreértést, nehogy el kelljen fogadni egy ésszerű érvet… Érdekesek a tiszántúliak „nem”-jei, azért az évszázados zsigeri kurucság működik.

Igen, lenne sok újragondolni valónk. Talán egy újrafogalmazott hitvallás is ránk férne. Állítólag minden generációnak újra kell fogalmaznia identitását, kapcsolatát a világgal, egymással, Istennel. Ezzel adósak vagyunk, ehelyett idejétmúlt stilisztikai szavazásokat folytatunk. Tiszteletes /főtiszteletű/ urak! Hogy áll a lelkészképzés, az egyháztagság kérdése, a gyermekkeresztség problémája, a nyomorgó szórványpapok sorsa, a kis gyülekezetek fogyása, sorvadása, az eskető elvált lelkészek /lelkésznők/ ellentmondása. Biztos, hogy nincs más gondunk?

Péter lelkésszel együtt én is elhatárolódom ettől a kisstílű „protestálástól”, maradok keresztény /nem tévesztettem el/, anélkül, hogy belemennék egy teológiai vitába /”ezen az úton a bolond sem téved el…”Ézs. 35:8/, a mi úrvacsoránk megfelelőjének tartom a szent áldozást /tudom, hogy ezzel sok katolikus orrát is felütöm, egészségükre…/, testvéreknek a katolikusokat, és sürgősen megreformálandónak a mi szegény magába- és múltbafordult provinciális Református Egyházunkat.

Végh Péter /refpeter/

Hírdetés

One comment on “Személyes érintettség – Hozzászólás az “57 igaz ember” című íráshoz

  1. Visszajelzés: Fölébredt a magyar katolikus sajtó « Katolikus szemmel

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Alapinformációk

This entry was posted on június 9, 2012 by in Ecclesia semper reformanda, Közélet, Uncategorized.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: