Heidl György blogja

Az Egyház az igazi társadalom

“Fontos megjegyezni, hogy bár az Egyház és a civilizációk történelmének kapcsolatai alkotják az üdvtörténet egyik oldalát, nem ez az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A történelem mindenekelőtt szent történelem marad, Isten nagy műveinek történelme, amely az igehirdetésben és a szentségekben teljesül be. Itt munkálkodik levalóságosabb és legrejtettebb lényegében a történelem. Minden más, az egymást követő kereszténységek, amelyeken keresztül felépül az Ecclesia una, csak a külső burkolat része. Az Egyház haladása nem függ a tudományos vagy társadalmi haladástól, és az Egyház működésében nem az az elsődleges cél, hogy a civilizációkat emberségesebbekké, a szórakozásokat erkölcsösebbekké, a fizetéseket igazságosabbakká tegye. Ez is fontos hatás, de másodlagos és nem lényegi. Mint Egyház, elsősorban a szellemi rabságból szabadítja meg a lelkeket, s ennek lesz a követkeménye, hogy a gazdasági fogságtól is megmenekülnek. Következésképpen – és itt újra a történelmi szemponttal találkozunk – a civilizációk világa bizonyos értelemben elavult világ. Krisztussal elérkezett Isten országa. Az igazi társadalom ma Isten népe, az Egyház. Krisztus egyetemes és kizárólagos királysága már ma is valóságos. Ám a civilizáció világa egyfajta haladékot élvez. Ez a kettősség fejeződik ki a keresztény ember drámai helyzetében. Egyszerre tartozik egy olyan világhoz, amely már nem létezik, és egy olyanhoz, amely még nem létezik. Mindez jól tetten érhető az olyan helyzetekben, mint például a háború, ami egy elavult, az Evangéliummal ellentétes világ része. A keresztény ember azonban még ehhez a világhoz tartozik. Ezért nem foghatjuk fel az Egyház és a földi világ kapcsolatát két egymás mellé helyezett társadalom harmóniájaként, ahol az egyik megkoronázza a másikat, mert valójában a teljes történelem két egymást követő korszakának drámai feszültségéről van szó.” (Jean Daniélou, A történelem misztériuma)

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on szeptember 12, 2012 by in Ecclesia semper reformanda, Uncategorized.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: