Heidl György blogja

Katekhón – a “visszatartó”

A tesszalonikieknek írt második levélben (2,1-12) találunk utalást a rejtélyes katekhón-ra, az apokaliptikus harc szereplőjére, aki/amely szemben áll a Gonosz erőihez tartozó ellenkezővel (antikeimenosz). A levél e szakaszát az ókeresztény korban általában a Római Birodalomra és a szöveg keletkezésekor uralkodó római császárra értelmezték, mert a Birodalom fennállása késlelteti az antikrisztus eljövetelét. Más magyarázatok eszkatologikus jelentést tulajdonítanak a szövegnek, és a katekhónt, a “visszatartót” egyetlen történelmi szereplővel sem azonosítják. Eszerint a “késleltető” lehet az evangélium hirdetése, a zsidóság megtérése, az Egyház igehirdető és kegyelemközvetítő tevékenysége, vagy az az angyal, aki Jel 20 szerint ezer esztendőre megkötözi a Sátánt. Akárhogyan értjük is, a katekhón Isten gondviselésének eszköze.

Üdítő hír a hazai kulturális és tudományos sivatagban, hogy új folyammal jelentkezik a Katekhón. Közel négy évnyi szünet után megújult szerkesztőséggel és szerkesztőbizottsággal újraindult a keresztény teológiai, filozófiai és kulturális folyóirat. Évente két, kisebb könyvterjedelmű lapszám jelenik majd meg tanulmányokkal, könyvismertetésekkel és forráskiadásokkal. A Katekhón kiemelt feladatának tartja az ókeresztény irodalom népszerűsítését, klasszikus, de magyarul meg nem jelent szövegek fordításainak megjelentetését, a szakrális művészettel kapcsolatos kérdések érdemi tárgyalását. A folyóiratot támogatja: Udvardy György pécsi megyéspüspök és Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök.

Katekhón új folyam címlapA tartalomból:

Alberto Mello – A zsoltárok sorrendje

Szatmári Györgyi – Belép az apokalipszis angyala: Lukács gyermekségtörténete angyali megvilágításban

Ferencz Árpád – Metafizikai denevérek a múlt és a jelen között: Angyalok a mai protestáns teológiában

Somos Róbert – A történeti tények problémája Órigenész Contra Celsum című művében

Órigenész – Előszó a János-evangélium kommentárjához

Pseudo-Ambrosius – A főpapi méltóságról

Arezzoi Severinus – Szent Donát mártírpüspök szenvedéstörténete

Könyvszemle: D. Tóth Judit a Péter apokalipszisről; Jakab Attila  J. Bourland és L. Monroe könyveiről; Xeravits Géza biblikus témájú könyvekről, Gátas József Xeravits Géza könyvéről..

A folyóirat megrendelhető itt: szerkeszto@katekhon.hu vagy postán “Katekhón szerkesztőség” 8482 Doba, Mátyás tér 4. Előfizetési díj egy évre 2000 Ft, a környező országokba 3000 Ft, távolabbra 30 euro.

Hírdetés

2 comments on “Katekhón – a “visszatartó”

 1. d
  április 13, 2013

  Köszönöm a híradást az újságról, már is felveszem újra a kapcsolatot velük.
  Külön köszönet a Jaroussky felvételért.

  • H.Gy.
   április 14, 2013

   A régi előfizetők hamarosan megkapják az új lapszámot. Ha esetleg változott a postacím, érdemes megírni a szerkeszto@katekhon.hu címre. (Köszönöm!)

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Alapinformációk

This entry was posted on április 13, 2013 by in Egyházatyák, Filozófia, Közélet, Művészet, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: