Heidl György blogja

A föld nem áru

Rajcsányi Gellért írja a Mandineren:

Ismételjük át a lényegét: a törvény szerint földet magyar és uniós állampolgárok szerezhetnek. Egy hektárnál többet azonban csak földművesek. Földművesnek azok a magyar és uniós állampolgárok számítanak, akiknek meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti képzettségük van, vagy legalább három éve mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy legalább 25 százalékban a tulajdonukban álló, itt bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet tagjai. Az unión kívüli államok polgárainak földszerzési tilalma fennmarad.”

Eddig az idézet. Mit mond erről a hivatkozott földforgalmi törvény?

“5 § 7. földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább három éve

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező,- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának vagy részvényesének minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végez”

Amire tehát a publicista nem tért ki: A törvény alapján földművesnek számít Magyarországon az az uniós állampolgár (“tagállami állampolgár”) is, akinek ugyan nincsen mezőgazdasági végzettsége, de részvényese egy Magyarországon bejegyzett mező- vagy erdőgazdasági tevékenységet végző cégnek, és ő maga e cég kiegészítő tevékenységében közreműködik. Elég körülményes, de éppen ezért igencsak tágan értelmezhető megfogalmazás. Eszerint földműves lehet például egy nálunk bejegyzett cég amsterdami könyvelőirodájának alkalmazottja vagy hamburgi részvényese. A kör tetszés szerint szélesíthető. Ők is  szert tehetnek akár 1200 hektár földre Magyarországon.

A mandineres szerző azt sem említi, hogy Európában a nagybirtok átlagos mérete a 2011-es adatok szerint töredéke annak, amit most nálunk törvénybe foglaltak. Svájcban 54, Hollandiában 135, Belgiumban 150, Lengyelországban 250, Franciaországban 274 hektár. Magyarországon ezzel szemben a “földműves” 1200 hektárt birtokolhat, de ha állatokat tart, akkor 1800 hektárt – ez a kedvezményes birtokmaximum.

A már idézett publicista fő tétele: „a föld materiális termelési tényező, a föld tulajdonjog tárgya, a föld – igen – áru. 

Igaz, vannak, akik árunak tartják a földet. Talán éppen nekik készült ez a törvény. Vannak azonban olyanok is, akik szerint a termőföld nem tekinthető sem magántulajdonnak, sem árucikknek. Erre számos példát hozhatnánk a Római Birodalommal kezdve – ahol császári jóváhagyás nélkül jelentős földterületeket, sőt villákat sem lehetett szabadon áruba bocsátani – a Szent Korona tanig – amely minden nemzeti-misztikus ködösítés és felvilágosult gúnyolódás ellenére pontosan azt mondja ki, hogy a föld nem árucikk -, de mi most csak a Katolikus Egyház tanítására hivatkozunk. Ez mélyen biblikus, ugyanakkor teljesen racionális. Eszerint ugyanis a termőföld és az ivóvíz, a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen erőforrások nem tekinthetők sem magántulajdonnak, sem árucikknek. Az ember a földnek csakis bérlője, haszonbérlője lehet. VI. Pál pápa a Populorum progressio (1967) kezdetű enciklika 23. fejezetében ennek alátámasztására Szent Ambrust idézi, aki így szólítja fel adakozásra a tehetős nagybirtokosokat: “Nem a magadéból adsz a szegénynek, hanem visszaadsz neki az övéből. Te ugyanis egyedül használod azt, ami mindenki használatára adatott. A föld mindenkié, nem a gazdagoké, csak éppen kevesebben vannak azok, akik nem használják a sajátjukat, mint azok, akik használják.” 

Hírdetés

2 comments on “A föld nem áru

  1. d
    június 26, 2013

    Mi folyik itt?
    Mondja már meg valaki, mit lehet tenni?

  2. Visszajelzés: Isten hozta a feudalizmusban! | Heidl György blogja

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Alapinformációk

This entry was posted on június 24, 2013 by in Közélet.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: