Heidl György blogja

Szabadság, szeretet, személy

Újabb kötettel gazdagodott a Kairosz Kiadó és a PTE BTK Patrisztika Központjának közös, Catena könyvsorozata. Bugár M. István alapos bevezető tanulmánnyal, irodalmi tájékoztatóval ellátva adta ki fordításgyűjteményét, amely az ókeresztény irodalom számos, eddig magyarul meg nem jelent remekművét tartalmazza olyan szerzőktől, mint Olümposzi Methodiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Aranyszájú Szent János, Bresciai Filastrius, Phótiosz, Római Hippolütosz, Nüsszai Szent Gergely, a zsidó filozófus, Alexandriai Philón, Aphrahat, Szír Szent Izsák és Hitvalló Szent Maximosz. Nem nehéz megjósolni, hogy ez a forrásgyűjtemény számos szaktanulmány, egyetemi dolgozat, szakdolgozat, egyéb publikáció egyik legfontosabb hivatkozási alapja lesz. Ugyanakkor nem csak “bennfenteseknek” készült, ahogyan a korai kereszténység szerzői sem szakértőknek írták munkáikat.

Szabadság, szeretet, személySzabadság, szeretet, személy – nyelvünk és életünk legkülönfélébb színterein használt kulcsfontosságú értékek, hívószavak. A kötetben a szerző e három fogalom születését és formálódását tekinti át a korai kereszténységben, vagyis ott, ahonnan azokat örököltük, álljunk bár e hagyományon belül vagy kívül. Az alapos eszmetörténeti bevezető tanulmányt a források követik, hogy a magyar olvasó is hozzáférhessen e mai napig friss, ám eddig nyelvünkön – olykor semmilyen modern nyelven – nem olvasható alapszövegekhez.

A kötet részben folytatása a Kairosz Kiadónál korábban megjelent Sors és szabadság című forrásgyűjteménynek, mely a legkorábbi fejleményeket veszi sorra. A szabadság eszmetörténeti tárgyalása azonban most kiegészül a  Szentháromságtan keretében megszületett “személy” fogalmának bemutatásával. Különösen tanulságos az, ahogyan a görög egyházatyák a személyt a közösség felől értelmezik, s így elméleti keretet kínálnak ahhoz, miként érdemes napjainkban is szembeszállni az embervilág egyre tragikusabb következményekkel járó individualista széttöredezettségéhez vezető hatásokkal. A személyt ugyanis eredeti összefüggésében a szabadság mellett, sőt az előtt az a szeretet hozza létre, mely a kötet harmadik egységének tárgya.

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on december 20, 2013 by in A szeretet kultúrája, Egyházatyák, Szentírás-magyarázat, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: