Heidl György blogja

Csont az én csontomból: A házasság misztériuma

A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent a “Csont az én csontomból”: a házasság misztériuma c. könyvem.  A könyv a házasságról szól. Az első részben a férje helyett a halált vállaló Alkéstis történetének drámai, filozófiai és képzőművészeti értelmezései segítségével a halált legyőző hitvesi szeretet gondolatát és házastársak síron túli összetartozásának reményét vizsgálom. A második részben a nyugati házasságteológia kialakulását, az egyházatyák vonatkozó munkásságát elemzem abból a szempontból, hogy mit tudhatunk meg tőlük a házasságról mint időbeni, mulandó intézményről, és mit a feltámadott házastársak esetleges közös sorsáról, lehetséges összetartozásáról a remélt örök boldogságban. A harmadik részben áttekintem a modern katolikus házasságteológia fejlődését abból a szempontból, hogy mit tanít a hitvesi szeretetközösségről mint „nagy misztériumról” eszkatológikus távlatban.

borítóAz első részben irodalmi és filozófiai szövegekkel, valamint a császárkori temetkezési művészet egyes alkotásaival foglalkozom, a másodikban ókeresztény szarkofágplasztikákat és teológiai szövegeket elemzek, a harmadikban modern teológusok munkáit és a vonatkozó tanítóhivatali dokumentumokat tekintem át és értelmezem. A kutatás tárgya szorosabban a teológiai antropológia körébe tartozik, a kutatói szempontrendszeren és kérdésfeltevésen pedig érezhető a keresztény perszonalista filozófiai és teológiai irányzatok rám gyakorolt erős hatása. A kutatás módszertana részint filológiai, részint művészet-, teológia- és filozófiatörténeti jellegű. Noha egy pontosan meghatározott eszme történeti alakulását és megjelenési módját vizsgálom az európai kultúrában, a felhasznált források esetében mégsem törekszem pozitivista teljességre. Nem adatokat kívánok felhalmozni, hanem gondolatokat megérteni, folyamatokat megfigyelni és kérdéseket feltenni.

A könyv tartalomjegyzéke: Content

Online kedvezményesen megrendelhető például a Kairosz Kiadónál vagy a Librinél.

Hírdetés

6 comments on “Csont az én csontomból: A házasság misztériuma

 1. David Vincent
  június 12, 2017

  Nagyon örülök! Amint Libri felé járok, meg fogom venni.

  Egy kérdésem azért már most van: mikor vált el egymástól a házasságról alkotott keleti és nyugat felfogás?

  • H.Gy.
   június 15, 2017

   Köszönöm! A házasságról alkotott felfogás alapvetően megegyezik, de amíg a nyugati egyházban valóban van kimunkált házasságteológia, addig Keleten ez hiányzik (ami megfigyelhető Meyendorff vonatkozó könyvében is), ott inkább a szokásjog, a gyakorlat formálta a házasságfelfogást, és az ortodoxia mindmáig nem szabadult meg attól a tehertől, hogy az aszketikus, szerzetesi életállapothoz képest gondolkodnak a házasságról. A kánonjogi szabályozásban az eltérések a 6-9. század között jelennek meg, amikor a bizánci császárok az egyházra bízzák a házasság fölötti teljes törvényi kontrollt, aminek számos hátrányos következménye lett.

 2. Visszajelzés: Péter letartóztása | Heidl György blogja

 3. László Károly
  július 1, 2017

  “Ami ugyanis mindkét nyelven megíratott a bölcsek gondossága révén: amit hozzáértők költeményekben megfogalmaztak, vagy amit prózában kiadtak, Te elolvasva a kapottnál kiválóbban adtad tovább.” Egy hete tartottam itt (43.o.), és erről eszembe jutott a könyv szerzője. Kedves György, a pasaréti és az egri alig egyórás – elsősorban a második rész gondolataiból szemezgető – előadás után mondtad, hogy lényegesen több idő kellene a teljes kifejtéshez. Köszönjük, hogy megírtad! Lassan, szakaszosan haladok, mert szív és ész párhuzamos befogadóképességének nálam van egy határa. Egyszer csak megtelik, kicsit párologtatni, ülepíteni kell.
  Jó egészséget! Károly

  • H.Gy.
   július 2, 2017

   Kedves Károly! Nagyon köszönöm! Ez a könyv részletekben is olvasható. Csak apránként! Barátsággal! Gy.

   • László Károly
    július 3, 2017

    Azért három hétnél sajnos nem tart tovább 🙂 Károly

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Alapinformációk

This entry was posted on június 10, 2017 by in Egyházatyák, Filozófia, Művészet, Szentségi házasság, Teológia, Tudomány.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: