Heidl György blogja

A házasság definíciójának megváltoztatása – Anglia és Wales püspökeinek körlevele

Anglia és Wales püspöki konferenciája 2012. március 11-i keltezéssel körlevelet adott ki, amelyet az ország katolikus templomaiban a hétvégén felolvastak. A dokumentum a házasság fogalmának törvényi megváltoztatásával kapcsolatos kormányzati tervek hatására született. A törvényhozás ugyanis a házasság fogalmát az azonos neműek közötti kapcsolatra is kiterjesztené. A püspöki konferencia elnöke V. Nichols és elnökhelyettese P. Smith által szignált levél felhívja a figyelmet a házasság valódi természetére és a tervezett törvényi változtatás következményeire.

Mielőtt röviden ismertetném a levél tartalmát, felhívom a figyelmet egy nyilvánvaló, a  jogászok által jól ismert tényre. A házasság meghatározása a római jogi források szerint a következő:

«Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, consortium omnis vitae divini et humani juris communicatio.» Továbbá: «Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio individuam vitae consuetudinem continens.»

A házasság férfi és nő, férj és feleség köteléke. A definíciónak ez a lényegi eleme nem vallási meggyőződésre, nem valamely egyház sajátos tanítására, hanem a természetjogra alapozódik. Mivel a társadalom alapja a házasság intézménye, a házasság meghatározásának megváltoztatása a társadalmi rend teljes megváltoztatását vonja maga után. Most tekintsük át a körlevelet!

A püspökkari dokumentum leszögezi, hogy a házasság intézménye az emberi természetben gyökerezik. Férfinek és nőnek teremttettünk, és ez az egymást kiegészítő, komplementer sajátosság, valamint a két nem egyesüléséhez kötött termékenység emberi természetünk lényegi velejárója. A komplementaritás és termékenység olyan modell, amely nemcsak a keresztény házasságfelfogásban tükröződik, hanem számos más vallási hagyományban is. Sem az egyháznak, sem az államnak nincs hatalma megváltoztatni a házasság alapvető jelentését, és ez nem is lehet közvélekedés tárgya. Tehát emberi természetünk lényegét fejezi ki a házasság, amely férfi és nő élethosszig tartó szövetsége, és amelynek célja az utódnemzés és a gyermekek felnevelése. Ennek törvényi elismerése abból a tapasztalatból és bölcs belátásból származik, hogy a házasság a társadalom alapintézménye.

Az egyház abból indul ki, hogy a házasság természetes intézmény, ezért elismeri a polgári házasságkötést, ugyanakkor a katolikus értelmezésben a házasság ennél több, mert Krisztus a szentség rangjára emelte. Mint szentség az isteni kegyelem kiáradásának helye. Részesedés Isten benső életének misztériumában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek végtelen és tökéletes szeretet-áramlásában. A házasok nyitottak az új élet elfogadására, és készek szeretni és gondozni ezt az életet, míg kiteljesedik, de nem csupán a földön, hanem az örökkévalóságban.

A brit kormány az egyenlőségre és a diszkriminációra hivatkozva szándékozik megváltoztatni a házasság meghatározását, ámde a jelenlegi törvény nem igazságtalanul tesz különbséget, amikor a házasságot a férfi-nő kapcsolatnak tartja fenn. Mindössze elismeri és védelmezi a házasság megkülönböztetett természetét. A házasság meghatározásának törvényi megváltoztatása rendkívül radikális lépés lenne, következményeit már most komolyan kell venni. Mivel a törvény segít kialakítani és formálni a társadalmi és kulturális értékeket, egy változtatás fokozatosan, de elkerülhetetlenül átalakítja a társadalom vélekedését a házasság céljáról. Mindössze az érintett két ember egyezségére korlátozná azt, és nem ismerné el a férfi és nő komplementaritását, vagy azt, hogy a házasság célja az utódnemzés és a gyermeknevelés.

Forrás: http://www.zenit.org/article-34432?l=english

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on március 11, 2012 by in A halál civilizációja, Szentségi házasság and tagged , , , , , .

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: