Heidl György blogja

Hogy a szem is láthassa, amit csak szívvel láthatunk

December 27. János Apostol és Evangélista ünnepe

Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, és kezünk tapintott az élet Igéjéről (1Jn 1,1). Ki érinthetné kezével az élet Igéjét, ha nem lett volna az Ige testté, hogy közöttünk lakozzék? (Jn 1,14)

Az Ige pedig, aki testté lett, hogy kéz érinthesse, Máriától lett testté, de nemTeológus Szent Jáőos ikon. Forrás: http://www.saintjohnthetheologian.org/_images/St%20John005.jpg akkortól Ige, mert ahogyan János mondta: kezdettől volt. Nézzétek, nem igazolja-e levelét Evangéliumával, amelyből most hallottátok: kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt?

Talán valaki úgy érti az élet Igéjéről mondottakat, mint ami Krisztusra vonatkozik, de nem Krisztus testére, amelyet kéz érintett. Nézzétek csak, mi következik: És az élet megjelent. Tehát Krisztus az élet Igéje.

Honnan jelent meg? Kezdettől volt, de nem jelent meg az embereknek. Megjelent az angyaloknak, akik látták, és mintegy az ő kenyerével táplálkoztak. Mit is mond a Szentírás? Az angyalok kenyerét ette az ember (Zsolt 77,25).

Tehát maga az Élet jelent meg testben, mivel nyíltan elénk állíttatott, hogy azt a valóságot, amelyet csak szívvel láthatunk, a szemek is láthassák, és így meggyógyítsa a szíveket. Az Ige csakis a szívvel látható, a testet viszont a testi szem is láthatja. Megvolt az, amivel a testet láthatjuk, de nem volt mivel látnunk az Igét, ezért az Ige testté lett, amelyet láthatunk, hogy meggyógyuljon bennünk az, amivel az Igét láthatjuk. (…)

Tanúi vagyunk, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelentSzent János evangelista. Forrás: http://catholiclane.com/the-word-made-fresh-the-second-and-third-epistles-of-saint-john-the-apostle/st-john-evangelist/ nálunk, más szóval, hogy világosabban mondjuk: megjelent közöttünk, megjelent nekünk.

Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek. Figyeljen kedvességetek! Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek. Ők magát, a testben jelenlévő Urat látták, az Úr ajkáról hallották a szavakat, és hírül adták nekünk. Mi is hallottuk, mi azonban nem láttuk.

Talán kevésbé vagyunk szerencsések, mint azok, akik látták és hallották? Miért fűzi hozzá: hogy ti is közösségben legyetek velünk? Ők látták, mi nem láttuk, és mégis társak vagyunk, hiszen közös a hitünk. (…) És hogy közösségben legyünk Istennel, az Atyával, és Jézus Krisztussal, az ő Fiával. Azért írjuk ezt nektek, hogy örömötök teljes legyen. Teljesnek mondja az örömöt abban a közösségben, abban a szeretetben, abban az egységben.”

Szent Ágostonnak János apostol első leveléhez mondott beszédeiből (1.1-3.) A december 27-i Olvasmányos imaóra lectiója.

Hírdetés

Alapinformációk

This entry was posted on december 27, 2012 by in Egyházatyák, Szentírás-magyarázat, Teológia.

Navigáció

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum

%d blogger ezt szereti: