Heidl György blogja

Angyalokkal táncoló

A hagyomány megőrizte Gergelynek, Konstantinápoly püspökének 380. december 25-én elmondott ünnepi beszédét. A szentbeszéd felér egy teológiai kompendiummal, hiszen szó van benne Isten természetéről, a Szentháromságról, az angyalok és az érzékelhető … olvasásának folytatása

december 25, 2015

A test feltámadása

„Mi szükség arra, hogy a holtak szellemei visszakapják testüket a feltámadásban, ha test nélkül is részesedhetnek a legfőbb boldogságban?” Logikus kérdés. A keresztény hitvallás magában foglalja a testek föltámadásába vetett … olvasásának folytatása

október 31, 2015 · 37 hozzászólás

Test és kenyér – Úrnapja

“Az oltáron látott, Isten igéje által megszentelt kenyér Krisztus teste. Az Isten igéje által megszentelt kehely, pontosabban e kehely tartalma, Krisztus vére. Általuk akarta az Úr Krisztus átadni nekünk testét és … olvasásának folytatása

június 7, 2015 · 1 hozzászólás

Úton Emmausz felé: hit, megismerés, részesedés

A húsvét ünneplése nem zárul le a szent három nap elmúltával, hanem a következő vasárnapig, húsvét nyolcadáig tart – nem beszélve most arról, hogy az egyház minden szentmisében a húsvétot … olvasásának folytatása

április 8, 2015

Aki magához vonzza az egész világot

Húsvét! Az Úr húsvétja. Ismét húsvétot mondok – a Szentháromság tiszteletére! Az ünnepek ünnepe ez nekünk, a dicsőítés dicsőítése, oly mértékben felülmúl mindent – nemcsak emberit és földit, de még … olvasásának folytatása

április 5, 2015

Álma csupán a halandónak van

Abban az életben, amelynek nyugalmát elnyerni igyekszünk – hiszen az Igazság azt ígéri, hogy testi halálunk után, vagy inkább a jelen világ végén, a feltámadáskor ez a nyugalom lesz osztályrészünk … olvasásának folytatása

április 4, 2015

A dicsőséges kereszt

Jusztinosz, akit valószínűleg Kr. u. 165-ben hat társával együtt lefejeztek, halála előtt mintegy tíz évvel szerkesztett egy apológiát, a keresztények védelmére benyújtott iratot, amelyet a császárnak Antoninus Piusnak (138-161) címzett. … olvasásának folytatása

április 3, 2015

Szamárháton érkezik

„Krisztus szamárháton mint trónon érkezik! Egek örvendezzetek, angyalok énekeljetek! Hegyek örüljetek, dombok ujjongjatok! Folyamok tapsoljatok! Sion lakói, táncot lejtsetek! Egyházak, üdv nektek! Papok himnuszt zengjetek! Próféták, jövendöljetek! Tanítványok, igét hirdessetek! … olvasásának folytatása

március 27, 2015 · 1 hozzászólás

Az erény szárnytollai

Ne olyan legyen a ti böjtölésetek, mint amit a próféta elítél, amikor azt mondja: Nem ilyen böjtöt választottam, mondja az Úr (Iz 58,5). Mert kárhoztatja azok böjtjét, akik perlekednek, és … olvasásának folytatása

február 24, 2015

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum