Heidl György blogja

Category Archives: A szeretet kultúrája

Volt-e tulajdona Ádámnak és Évának?

John Ball vándorprédikátort „rendszerkritikus” beszédei miatt többször bebörtönözték. 1381 júniusában is éppen a canterburyi érsek vendégszeretetét élvezte a kenti Maidstone börtönében, amikor kitört a parasztfelkelés. A krónikás, Thomas Walsingham szerint … olvasásának folytatása

március 28, 2014

A gazdagság megosztása

A társadalmi kérdések iránt fogékony egyházatyák (elsősorban Alexandriai Kelemen, Nagy Szent Bazil, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Aranyszájú Szent János) azt tanítják, hogy a gazdagság … olvasásának folytatása

március 24, 2014

Concordia – egyetértés

Haraggal, vetélkedéssel és gyűlölettel teli időkben talán mélyebben megértjük Szent Ágoston egyik nagyböjti prédikációjának üzenetét a testvéri egyetértés szükségességéről. A concordia, egyetértés, összhang, a szívek egysége, együtt dobbanása a klasszikus latinban … olvasásának folytatása

február 24, 2014

Esszépályázat

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem esszépályázatot írt ki, és megkértek, hogy ennek a felhívásnak a blogon is nyilvánosságot biztosítsak. Szívesen megteszem, mert jó ügy a fiatalok biztatása a közösségi felelősségvállalásra. … olvasásának folytatása

február 19, 2014 · 4 hozzászólás

“Nagyon sokat engedtek el neki, mert nagyon szeretett”

Az egyház olyan, mint az a közismert, bűnös asszony (vö. Lk 7,36-50), aki megtudván, hogy Jézus betért a farizeus Simon házába, odasietett, egy alabástrom edényben kenetet vitt, majd leborult a … olvasásának folytatása

február 8, 2014

A házasság értelme – A rendkívüli szinódus kapcsán

Csalódni fognak, akik azt remélik, hogy házasságteológiai és szexuáletikai kérdésekben Ferenc pápa enyhíti a házasság tisztaságának és szentségének megőrzését védelmező egyházi „szigort”. Különösen az azonos neműek párkapcsolatának házasságként való elismerésében … olvasásának folytatása

január 20, 2014 · 100 hozzászólás

Szabadság, szeretet, személy

Újabb kötettel gazdagodott a Kairosz Kiadó és a PTE BTK Patrisztika Központjának közös, Catena könyvsorozata. Bugár M. István alapos bevezető tanulmánnyal, irodalmi tájékoztatóval ellátva adta ki fordításgyűjteményét, amely az ókeresztény irodalom … olvasásának folytatása

december 20, 2013

Vivarium: lelki-szellemi műhely Bakonybélben

A Vivarium egy teológiai-spirituális műhely, ahol a résztvevők a bakonybéli bencés monostor légkörében néhány napot együtt töltve keresik hitük elmélyítését közös szövegolvasás, szemináriumi munka, beszélgetések keretében. Jelentkezhet bárki, aki szívesen … olvasásának folytatása

október 8, 2013 · 5 hozzászólás

Az olvasás művészete

“Sehol sincs az, aki mindenütt óhajt lenni.” Seneca barátjának, Luciliusnak üdvözletét küldi. Abból, amit írsz és annak alapján, amit hallok felőled, jó reménységgel vagyok irántad. Nem szaladozol össze-vissza s lakhelyed … olvasásának folytatása

július 17, 2013 · 6 hozzászólás

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 354 feliratkozókhoz

Archívum