Heidl György blogja

Ősrobbanás

Ezzel az ősrobbanással több gond van, amint arra éppen kilencedik életévébe lépett fiam jótékonyan felhívta a figyelmemet. Az ősrobbanással az a baj, mondja a fiam, hogy csak az tud felrobbanni, … olvasásának folytatása

augusztus 14, 2015 · 45 hozzászólás

A zaj csak a fület tölti meg

“Vesszek el, ha csakugyan olyan szükséges a csönd a tanulmányaiba mélyedt embernek, mint ahogy hisszük. Lám, zaj, zsivaj, lárma kellős közepébe jutottam: pontosan a fürdő fölött lakom. S most idézz fel … olvasásának folytatása

július 16, 2015 · 5 hozzászólás

A teljes személy ajándéka

Legutóbb felidéztem Herbert Doms morálteológus perszonalista házasság-felfogását. Most álljon itt egy hosszabb bekezdés, amelyben álláspontját összefoglalja! A fordítás alapja az angol kiadás. „Az értelem vagy szellem rendelkezik azzal a képességgel, … olvasásának folytatása

december 3, 2014

Herbert Doms a házasság értelméről

1935-ben jelent meg németül, majd hamarosan francia és angol fordításban is, Herbert Doms morálteológus élénk vitákat kiváltó, korszakalkotónak bizonyult munkája „A házasság értelméről és céljáról” (Vom Sinn und Zweck der … olvasásának folytatása

december 1, 2014 · 9 hozzászólás

Kezdetben van a viszony

„Kezdetben van a viszony” – írja Martin Buber „Én és Te” című esszéjében, a modern perszonalista filozófiák egyik kiemelkedő mesterművében. A mondat művének fő tézisét fejezi ki a lehető legtömörebben – … olvasásának folytatása

augusztus 23, 2014 · 5 hozzászólás

Szakáll

“Van-e haszontalanabb dolog, mint az ember állán növő szőrzet? De talán a természet nem alkotta ezt is a lehető legjobbnak? Hát nem ennek alapján különböztetjük meg a férfit és a … olvasásának folytatása

július 5, 2014 · 3 hozzászólás

“Az Atya sem mentes a szenvedéstől”

A hagyományos, filozófiai istenképhez hozzátartozik az isteni természet változhatatlanságának és szenvedélymentességének állítása. „Isten” fogalma magában foglalja a „tökéletesség” fogalmát, márpedig ha a tökéletes bármi módon megváltozna, csakis tökéletlenebbé változhatna. Az … olvasásának folytatása

április 17, 2014 · 3 hozzászólás

Isten-nevek

„Lényegtelen, minek nevezzük a legfőbb istent: Zeusznak, ahogyan a görögök mondják, vagy úgy, ahogyan a zsidók, az indiaiak vagy az egyiptomiak.” Kelszosz, a görög filozófus e megállapítása ma is sokak … olvasásának folytatása

december 12, 2013 · 10 hozzászólás

Kamat, kölcsön, munkabér – Philón tanítása

Philón (Kr. e. 20 k. – Kr. u. 50 k.) a hellenizált alexandriai zsidóság egyik legjelentősebb alakja volt, írásmagyarázó, filozófus, politikus. Görög nyelvű életműve komoly hatást gyakorolt a keresztény teológiára … olvasásának folytatása

szeptember 30, 2013 · 5 hozzászólás

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum