Heidl György blogja

Irenaeus és a test teológiája

A II. században élt és alkotott Irenaeus. A kisázsiai Szmürnából származott, ahol gyermekként még hallgatta a 155-ben vértanúhalált halt Polükarposz püspököt, aki viszont János apostol tanítványa volt. Nem tudjuk, miért … olvasásának folytatása

március 7, 2013 · 49 hozzászólás

Házasság és aszkézis

Nagyon sok a félreértés a kereszténység szexualitással, házassággal, önmegtartóztatással, aszkézissel kapcsolatos tanításai körül. Bárki szabadon hozzáférhet bármely hivatalos dokumentumhoz, számos elemző tanulmányhoz, könyvhöz, kommentárhoz, amelyek segítenek eligazodni ezekben a kérdésekben. … olvasásának folytatása

február 7, 2013 · 15 hozzászólás

Démonizált boldogságigény vagy démonizált kereszténység?

A Népszabadság publicistája élesen bírálja a kereszténység szexualitással és házassággal kapcsolatos felfogását. A keresztények szerint Isten „választ az embernek párt. Ő rendel házastársat, akit el kell fogadni annak vizsgálgatása nélkül, … olvasásának folytatása

január 27, 2013 · 75 hozzászólás

A házasság mint filozófiai iskola

Musonius Rufus (Kr. u. 30 – 100 v. 101) sztoikus filozófus, aki keresztény szerzőkre is nagy hatást gyakorolt,  a természet, a phüszisz fogalmát tekinti kiindulópontnak a házasság értékeléséhez. A hitvesi szeretet … olvasásának folytatása

december 20, 2012 · 12 hozzászólás

Az üdvösség szentsége

“Nem kapunk hű képet a patrisztikáról, ha nem emeljük ki külön az egyik legnagyobb hatású egyházatyát, Szent Ágostont, aki az észak-afrikai partvidéken fekvő Hippó püspöke, 395-től egészen a 430-ban bekövetkezett … olvasásának folytatása

október 22, 2012 · 11 hozzászólás

Az eucharisztia az Egyház szíve

Szerző: “Bystander” Az Egyház a szíve közepéből szólal meg, amikor az eucharisztiáról beszél. Ebből a középpontból bontja ki a Krisztus golgotai áldozatáról szóló tanítását, és ebből a középpontból tudja megvilágítani … olvasásának folytatása

október 4, 2012 · 54 hozzászólás

Nemzet, állam, család, házasság – Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand (1889-1977), a XX. század egyik kiváló katolikus filozófusa, 1929-ben írt egy könyvecskét a házasságról. E könyv, és von Hildebrand további, a házassággal, hitvesi szerelemmel és tisztasággal kapcsolatos írásai … olvasásának folytatása

október 2, 2012 · 28 hozzászólás

„Kárhozatos bálványimádás”?

Az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm Barsi Balázs ferences szerzetes hozzászólását az Ötvenhét igaz ember című íráshoz, pontosabban a Magyarországi Református Zsinat állásfoglalásához, mely szerint ma is érvényes a Heidelbergi Káté … olvasásának folytatása

augusztus 7, 2012 · 53 hozzászólás

“Uram, kihez mennénk?” – A kafarnaumi beszéd

Az egyház az évközi 17-21. vasárnapokon, tehát öt alkalommal (!) János evangéliumának hatodik fejezetét olvassa. Amikor ezt a szöveget hallgatjuk, érdemes tudatosítanunk, hogy az úgynevezett „jánosi közösség”, az az őskeresztény … olvasásának folytatása

augusztus 6, 2012 · 3 hozzászólás

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum