Heidl György blogja

Category Archives: Szentírás-magyarázat

Szabadság, szeretet, személy

Újabb kötettel gazdagodott a Kairosz Kiadó és a PTE BTK Patrisztika Központjának közös, Catena könyvsorozata. Bugár M. István alapos bevezető tanulmánnyal, irodalmi tájékoztatóval ellátva adta ki fordításgyűjteményét, amely az ókeresztény irodalom … olvasásának folytatása

december 20, 2013

A hatodik kérés

Fordítgathatjuk a Miatyánk hatodik kérését a legnagyobb jószándékkal így vagy úgy, de ettől még el kell azt magyarázni. Manapság azonban hajlamosak vagyunk előnyben részesíteni a könnyebb megoldásokat, és a szavakat … olvasásának folytatása

november 29, 2013 · 14 hozzászólás

Mi szükség az imádságra?

“Nem a buzgó könyörgések miatt hallgat meg bennünket Isten, hiszen ő mindig készen áll arra, hogy megadja nekünk fényét – nem a látható, hanem az értelmi és szellemi fényt –, … olvasásának folytatása

november 3, 2013 · 2 hozzászólás

Józan részegség

„Azután a menyasszony megpillantja a vőlegényt, de az, mihelyt megpillantotta, eltávozik. Az egész énekben gyakran ezt teszi, amit csak az ért meg, akivel megtörténik. Isten a tanúm, gyakran megpillantottam a … olvasásának folytatása

augusztus 11, 2013 · 7 hozzászólás

A Jelenések könyve

A „Jelenések könyve” elnevezés elég rosszul hangzik. Mintha a Harry Potter sorozat valamelyik darabja lenne. Persze, ha az volna, többen olvasnák. A dekrisztianizált kultúrában felnőtt nemzedékek számára az apokalipszis hátborzongató … olvasásának folytatása

június 3, 2013

A szólás szabadsága

Az Apostolok cselekedeteiből tudjuk (3,1-4,22), hogy nem sokkal a pünkösdi események után Péter és János a jeruzsálemi templom úgynevezett „Ékes” kapujánál Jézus Krisztus nevében meggyógyított egy születésétől fogva béna, több, … olvasásának folytatása

május 17, 2013 · 2 hozzászólás

Természettudomány és Szentírás

A Szentírás néhány kijelentése nyilvánvalóan ellentmond a természettudományok megállapításainak. Például a Prédikátor könyve szerint „nemzedék elmúlik és nemzedék érkezik, a Föld pedig mindig megmarad; a Nap felkel és lenyugszik, majd … olvasásának folytatása

április 23, 2013 · 68 hozzászólás

Egy nő a Sixtus-kápolnában

A Korinthusiaknak írt első levél 15. fejezetében Pál apostol párhuzamot von Ádám és Krisztus között, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Ter 2,24 verset kifejtve Ádám és Éva egyesülését Krisztus és az egyház … olvasásának folytatása

március 13, 2013

Gyalog jöttünk, mert siettünk – Epiphánia

A pécsi ókeresztény temető 1. számú sírkamrájában a nyugati fal dél felé eső, keretelt képén meglehetősen rossz állapota ellenére is felismerhető egy három alakból álló jelenet. Nadrágos, köpenyes, valószínűleg fríg … olvasásának folytatása

január 6, 2013

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum