Heidl György blogja

Category Archives: Ecclesia semper reformanda

Bölcskei Gusztáv bocsánatot kért a “kárhozatos bálványimádás” miatt

Legelőször ezen a fórumon fogalmazódott meg katolikus válasz a református egyház zsinatának a katolikus szentmisét illető állásfoglalására, majd többször visszatértünk az esetre (például itt és itt). Hivatalos nyilatkozat katolikus részről nem született, … olvasásának folytatása

február 2, 2013 · 52 hozzászólás

Aquinói Szent Tamás “átvitele”

Szerző: Szász Péter A II. Vatikáni Zsinat utáni naptárreform Aquinói Szent Tamás emléknapját március 7-éről áthelyezte január 28-ára. Ebben gyakorlati ok játszott elsődleges szerepet: ünnepe a legtöbbször nagyböjtre esett, s … olvasásának folytatása

január 28, 2013 · 11 hozzászólás

Szent Tamás és a tomisták a természetfelettiről

Posted by Bystander Szent Ágoston, Szent Tamás, valamint követőik, az augusztiniánusok és a tomisták egymásra épülő teológiai nézetei összetettebb kapcsolatban állnak egymással, mint ahogy azt sokszor túlegyszerűsítve ábrázolják. Az alábbi … olvasásának folytatása

december 15, 2012 · 165 hozzászólás

A Sagrada Familia mint misztagógia

Antoni Gaudí (1852-1926), a mélyen hívő, kora teológiai gondolkodását sok szempontból meghaladó művész abból a középkorban közhelynek számító alapvetésből indult ki, hogy Istenhez az Ige által eljuthatunk a kinyilatkoztatott Szentírás és … olvasásának folytatása

december 13, 2012 · 5 hozzászólás

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe – december 8.

Posted by “Trienti” “1854. december 8-án a Szent Péter-bazilikában IX. Piusz pápa intonálta térden állva a Veni Creator himnuszt, majd az Ineffabilis Deus kezdetű bullát maga olvasta föl. Végül megindult hangon segítségül hívta a … olvasásának folytatása

december 8, 2012 · 47 hozzászólás

Turul és kereszténység, avagy a “balga ember”

Christoph Schönborn bíboros megkapta a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét. Fogalmam sincs arról, hogy ez mit jelent, mert a kitüntetések csöppet sem érdekelnek. Mindenesetre őszintén gratulálok! Gratulálok, mert Schönborn bíboros kitűnő teológus, … olvasásának folytatása

november 15, 2012 · 17 hozzászólás

Luther Márton kilencvenöt tézise

Luther Márton 1517 október 31-én nyilvánosságra hozta 95, latin nyelven írt tételét. A szöveg később ezzel a címmel jelent meg: Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Végigolvasva a tételeket, aligha találunk … olvasásának folytatása

november 1, 2012 · 7 hozzászólás

Vigyázat, tomizmus! – Étienne Gilson

A Katolikus szemmel hűséges olvasói között kialakult egy vita a tomizmus megítéléséről. Úgy vélem, mielőtt a tomizmust értékelnénk, érdemes közelebbről megismerni. Az alábbiakban egyetlen, kiemelkedő és példamutatóan következetes tomista filozófus alaptéziseinek … olvasásának folytatása

szeptember 25, 2012 · 62 hozzászólás

Hasznosság és szimbólum

Az előző bejegyzésre érkezett válaszokban és észrevételekben két világosan elkülönülő szemléletmód jelenik meg. Az egyik a szentmisére, a liturgikus tárgyakra, a szakrális cselekményekben felhasznált anyagokra úgy tekint, mint amelyek értékét elsősorban hasznosságuk és praktikusságuk adja. … olvasásának folytatása

szeptember 18, 2012 · 7 hozzászólás

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 354 feliratkozókhoz

Archívum