Heidl György blogja

Category Archives: Ecclesia semper reformanda

Virtuális és valódi – IPad és Misekönyv

Egy ifjú jezsuita azon elmélkedik, miért ne lehetne misekönyv helyett IPad-et, Tablet-et vagy más, hasonló digitális üzenetközvetítő eszközöket használni a Szentmisén. Úgy látja, több és komolyabb érv szól a használat … olvasásának folytatása

szeptember 16, 2012 · 19 hozzászólás

Az Egyház az igazi társadalom

“Fontos megjegyezni, hogy bár az Egyház és a civilizációk történelmének kapcsolatai alkotják az üdvtörténet egyik oldalát, nem ez az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A történelem mindenekelőtt szent … olvasásának folytatása

szeptember 12, 2012

Fölébredt a magyar katolikus sajtó

Örömmel látjuk, hogy kínos szendergéséből fölébredt a magyar katolikus sajtó. Alig több, mint három hónap elteltével már közölt is két katolikus választ a Református Egyház májusi zsinati ülésének azon határozatára, … olvasásának folytatása

szeptember 4, 2012 · 10 hozzászólás

„Kárhozatos bálványimádás”?

Az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm Barsi Balázs ferences szerzetes hozzászólását az Ötvenhét igaz ember című íráshoz, pontosabban a Magyarországi Református Zsinat állásfoglalásához, mely szerint ma is érvényes a Heidelbergi Káté … olvasásának folytatása

augusztus 7, 2012 · 53 hozzászólás

Woelki érsek a célkeresztben II.

Legutóbb Rainer Maria Woelki érseknek a házassággal és válással kapcsolatos, a hazai katolikus sajtó figyelmét elkerülő, a világegyházban azonban jelentős visszhangot kiváltott nyilatkozatait idéztem. Láthattuk, miként lett a médiamunkások és … olvasásának folytatása

július 10, 2012 · 8 hozzászólás

A Dominus Iesus nyilatkozat és a Heidelbergi Káté 80. pontja

A Heidelbergi Káté 80. pontja körüli vitában gyakran olyan értelemben hivatkoznak a katolikus Hittani Kongregáció Dominus Iesus kezdetű dokumentumára, mint amely a Kátéhoz hasonlóan elítélő lenne a nem katolikus egyházakkal … olvasásának folytatása

június 9, 2012 · 27 hozzászólás

Személyes érintettség – Hozzászólás az “57 igaz ember” című íráshoz

Engem személyesen is érint az ügy. Tizenöt éve intenzíven bekapcsolódtunk a Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalomba. Sok komoly hívő katolikus testvért ismertünk meg és sajátos kálvinista látásmódunkkal együtt elfogadtak minket, … olvasásának folytatása

június 9, 2012 · 1 hozzászólás

Ötvenhét igaz ember

A Magyarországi Református Egyház Zsinata döntött a Heidelbergi Káté újrafordítása kapcsán arról a kérdésről, hogy a Káté 80. pontját változatlanul meghagyják eredeti formájában, nem fűznek hozzá semmit, nem közlik lábjegyzetben … olvasásának folytatása

június 6, 2012 · 80 hozzászólás

A szexuáletika mint ütközőpont: abortusz, fogamzásgátlás, homoszexualitás

Ma már a bioetikai és szexuáletikai kérdések jelentik a katolikus egyház és a szekularizált államok és társadalmak közötti legnagyobb ütközési felületet. Az egyház tanítása például az emberi élet kezdetéről és … olvasásának folytatása

május 15, 2012 · 41 hozzászólás

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Csatlakozás a többi 1 355 feliratkozókhoz

Archívum